Przejdź do stopki

Nabór wniosków o przyznanie nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Przedświąteczny tydzień stał się okazją do prezentacji potraw goszczących na zagórzańskim bożonarodzeniowym stole, a pochodzących z hodowli ras rodzimych. Śwarne Babki z Koła Gospodyń Wiejskich Łętowe przeprowadziły w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowi

GMINA NIEDŹWIEDŹ realizuje projekt pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Niedźwiedź poprzez wymianę kotłów węglowych na bardziej ekologiczne nośniki energii w prywatnych budynkach mieszkalnych" dofinansowany z Funduszy Europejskich, Działanie 4.4 R

W dniu 27 maja 2022 r. odbyło się pierwsze Zagórzańskie Forum Organizacji Pozarządowych, na którym spotkało się blisko 50 przedstawicieli i członków 23 organizacji pozarządowych z terenu trzech zagórzańskich samorządów. W wydarzeniu uczestniczyli także s

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Niedźwiedź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź we wsi Poręba Wielka

Gmina Niedźwiedź otrzymała dotację celową w kwocie 105 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie sprzętu, pomocy dydaktycznych