Przejdź do stopki

GMINA NIEDŹWIEDŹ realizuje  projekt pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Niedźwiedź poprzez wymianę kotłów węglowych na bardziej ekologiczne nośniki energii w prywatnych budynkach mieszkalnych - ETAP II." dofinansowany z Funduszy Europejskich,

Gmina Niedźwiedź rozpoczęła realizację zadania o nazwie „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”. W ramach prowadzonej inwestycji zostanie przeprowadzona modernizacja: Drogi nad osiedlem Stróże w miejscowości Poręba Wielka nr działki 872

W dniu 27 maja 2022 r. odbyło się pierwsze Zagórzańskie Forum Organizacji Pozarządowych, na którym spotkało się blisko 50 przedstawicieli i członków 23 organizacji pozarządowych z terenu trzech zagórzańskich samorządów. W wydarzeniu uczestniczyli także s