Przejdź do stopki

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

    wyświetleń: 179

Treść

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

 

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
W dniu 19.04.2021r. została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Niedźwiedź, zgodnie z którą Wojewoda przyznaje Gminie Niedźwiedź środki finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej (…)
Wysokość dotacji: 36 560 zł
Planowany całkowity koszt zadania: 45 700 zł
Okres realizacji zadania: 01.01.2021r. – 31.12.2021r.
Działania zaplanowane w ramach Programu Rozwój Pomocy Społecznej na rok 2021:
- poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, psychoterapeutyczne), prawne.
- trening motywacyjny dla rodziców,
- webinaria on-line w ramach antykryzysowej tarczy izolacji społecznej pt. „Jak utrzymać równowagę emocjonalną – od kryzysu do stabilności”,
- zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dotyczące uzależnień fonofonicznych w czasie półkolonii dla dzieci,
- trening rozwoju osobowego dla seniorów,
- stworzenie i obsługa profesjonalnej strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu,
- konsultacje i szkolenia prawne dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu,