Przejdź do stopki

Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Niedźwiedziu zaprasza zainteresowanych właścicieli gospodarstw agroturystycznych, obiektów hotelarskich, gastronomicznych, podmioty świadczące usługi dla turystów po odbiór bezpłatnych materiałów promocyjnych o Gminie Niedźwiedź od poniedziałku do piątku od 8 do 16.

Gmina Niedźwiedź w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. pozyskała dofinansowanie w wysokości 221 370 zł. Pandemia koronawirusa i lockdown udowodniły, jak istotna jest możliwość zdalnego obsługi petenta oraz praca online. Cyfryzacja gminy zapewni nie tylko wydajni

Nabór wniosków o przyznanie nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Gmina Niedźwiedź otrzymała dofinansowanie w kwocie 14 910 zł z Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zakup odzieży specjalistycznej tj:. rękawic, kominiarek strażackich, hełmów, kurtek typu shoftshell, organizacyjnych koszulek typu polo,  które gmina przeka

Przedświąteczny tydzień stał się okazją do prezentacji potraw goszczących na zagórzańskim bożonarodzeniowym stole, a pochodzących z hodowli ras rodzimych. Śwarne Babki z Koła Gospodyń Wiejskich Łętowe przeprowadziły w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowi

Na budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Porębie Wielkiej zamontowany został komplet urządzeń tj. miernik zanieczyszczenia powietrza i tablica informacyjna LED przekazany przez Województwo Małopolskie w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie P