Przejdź do stopki

Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy Niedźwiedź wraz z rozbudową intsalacji branżowych

    wyświetleń: 216

Treść

Zadanie pod nazwą:  „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy Niedźwiedź wraz z rozbudową intsalacji branżowych na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 175/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r” zostało zrealziowane przy dofinansowaniu ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.
Zadanie zostało dofinasowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostających w dyspozycji Województwa Małopolskiego, w kwocie blisko 78 tyś zł.
W ramach zadania wykonano: prace budowlane dotyczące fundamentów; zakup, dostawa i montaż urządzenia dźwigowego przystsowanego dla osób z niepełnosprawnościami, prace budowlane związane z przystosowaniem łazienki dla osób z niepełnosprawnościami w tym zakup i montaż specjalistycznego oporęczowania i urządzeń dla osób z niepełnosparwnościami