Przejdź do stopki

WODOCIĄGI GMINNE

    wyświetleń: 1847

Treść

WODOCIĄG  GMINNY

34-735 Niedźwiedź 233

tel. (18) 331-70-02 wew: 334


INFORMACJA

 

      W związku z licznymi skargami użytkowników wodociągu gminnego o nieprawidłowościach działania wodociągu oraz złej jakości wody  gminnej Urząd Gminy w Niedźwiedziu informuje że wszystkie prace związane z  remontami ,awariami, przyłączami  do sieci wodociągowej gminnej muszą być zgłaszane przed rozpoczęciem robót do tutejszego urzędu (Referat Gospodarki Komunalnej) aby skutecznie    poinformować  o danej sytuacji użytkowników sieci wodociągowej.

Prosimy o poważne potraktowaniu tej sprawy. Informacja  dotyczy przede wszystkim właścicieli, zarządców nieruchomości oraz wykonawców realizujących tego typu prace. Niedostosowanie się do powyższego nakazu będzie skutkowało przekazaniem ww. naruszenia do właściwych organów.


ZGŁASZANIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ

Szczepan Figura – Kierownik GK

(18) 331-70-02 wew. 334

792 255 960

Dorota Wielowska – Specjalista ds. Wodociągu

(18) 331-70-02 wew. 333

Jan Plechowicz – Konserwator rejon Poręba Wielka

535 138 318

Krzysztof Szymański- Konserwator rejon, Konina, Niedźwiedź, Podobin

602 255 190