Przejdź do stopki

Program: Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 2023

    wyświetleń: 88

Treść

Program: Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 2023

W dniu 14.09.2021 r. Gmina Niedźwiedź podpisała ze Skarbem Państwa Wojewodą Małopolskim Aneks nr 2 do umowy nr 1/2021 z 13 stycznia 2021 zmienionej aneksem nr 1/2021 z 25 czerwca 2021 r. w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacj ą w 2021 r. wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu ””. P olega on na zapewnieniu pomocy w fo rmie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wsz ystkim osobom jej potrzebującym, spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.
Kwota otrzymanejna ten cel dotacji wynosi 139 312 zł
Całkowity koszt programu: 174 140 zł.
Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu, który pomocą w formie gorącego posiłku oraz zasiłku celowego na żywność planuje objąć 250 dzieci i 250 osób dorosłych.