Przejdź do stopkiUrząd Gminy w Niedźwiedziu o utworzenie formularza zgłoszeniowego w zakładce „Referat Gospodarki Komunalnej” – „Wodociągi Gminne” w miejscu „Podaj Odczyt Wodomierza”

Imię i nazwisko
Telefon
Adres punktu poboru wody
Numer domu/lokalu
Stan licznika
Weryfikacja