Przejdź do stopki

USŁUGI HOTELARSKIE NA TERENIE GMINY

    wyświetleń: 431

Treść

 

WPIS DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE NA TERENIE GMINY NIEDŹWIEDŹ
 
Obowiązek zgłoszenia

 

 • przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie - niebędącym obiektem hotelarskim ( hotel, motel, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym,
 • rolnik, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym
 jest zobowiązany zgłosić ten fakt do ewidencji innych obiektów przed rozpoczęciem świadczenia usług
 
Wymagane dokumenty
1.      Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Niedźwiedź .
2.      Załączniki do wniosku :
 • karta informacyjna o obiekcie
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą odpis z KRS lub zaświadczenie o  wpisie do CEIDG .
  Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji o następujących zmianach:
 
 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
 • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.
  

Załącznik Nr 7  do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r.  w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ( Dz.U. z 2006r. Nr 22, poz. 169.) określa minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r.  w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi  hotelarskie ( Dz.U. z 2006r. Nr 22, poz. 169 z późniejszymi zmianami )

Załączniki:

Zarządzenie Nr 472/III/14 Wójta Gminy Niedźwiedź

Karta informacyjna o obiekcie

Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług

Zgłoszenie o wpis do ewidencji innych obiektów

Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Oświadczenie