Przejdź do stopki

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

    wyświetleń: 26

Treść

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

W 2023 roku  została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa –Wojewodą Małopolskim, a Gminą Niedźwiedź, zgodnie z którą Wojewoda przyznaje Gminie Niedźwiedź środki finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej oraz realizacji dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 18, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość dotacji: 92 791,00 zł

Planowany całkowity koszt zadania: 716 071,00 zł

Okres realizacji zadania: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.