Przejdź do stopki

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

    wyświetleń: 57

Treść

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

 
 

W dniu 14.06.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Niedźwiedź, zgodnie z którą Wojewoda przyznaje Gminie Niedźwiedź środki finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej (…)
Wysokość dotacji: 36 650 zł
Planowany całkowity koszt zadania: 45 860 zł
Okres realizacji zadania: 01.06.2022r. – 31.12.2022r.
Działania zaplanowane w ramach Dotacji na Rozwój Pomocy Społecznej na rok 2022:
- poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, psychoterapeutyczne)
- warsztaty doskonalenia umiejętności komunikacyjnych w rodzinie
- zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dotyczące komunikacji interpersonalnych w czasie półkolonii dla dzieci,
- warsztaty dla seniorów
- konsultacje i szkolenia prawne dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu,