Przejdź do stopki

SOLARY

    wyświetleń: 914

Treść

 

 


”Poprawa efektywności energetycznej i działań prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu systemów energii odnawialnej poprzez montaż systemów kolektorów słonecznych na terenie gminy Mszana Dolna oraz 4 gmin partnerskich”

 

 Więcej informacji na temat projektu na stronie solary.mszana.pl

 


 


Informacja w sprawie usterek o charakterze pogwarancyjnym !!!

 

W związku z powtarzającymi się przypadkami o charakterze pozagwarancyjnym, takim jak uszkodzenia czujników kolektorów przez gryzonie (zdarzenia losowe), uszkodzenia sterowników w wyniku przepięcia elektrycznego czy usterki niezawinione przez Gwaranta, na prośbę Gminy Mszana Dolna dokonuje się ujednolicenia stawek za te i podobne usługi.

 

Cennik obowiązuje dla Gminy Mszana Dolna oraz gmin stowarzyszonych i dotyczy usług serwisowych pozagwarancyjnych instalacji solarnych wykonywanych w ramach umów SOL.1/2013, SOL.1/2014, SOL.1/2015.

Zwracam uwagę, że cennik zawiera ryczałtowe stawki jedynie dla dwóch nieskomplikowanych usług, dla pozostałych obowiązuje wycena indywidualna.