Przejdź do stopki

Za pomocą tej strony możesz zgłosić operatorom, że potrzebujesz szybkiego internetu pod swoim adresem.

Do szkół podstawowych z naszej gminy dostarczono laptopy, które zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli otrzymają wszyscy uczniowie klas IV szkół podstawowych. Przekazanie la

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Niedźwiedź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź