Przejdź do stopki

Opieka 75 +

    wyświetleń: 196

Treść

Program „Opieka 75 +” na rok 2021
W dniu 01.04.2021r. została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Niedźwiedź, zgodnie z którą Wojewoda przyznaje Gminie Niedźwiedź środki finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacją Programu „Opieka 75 +” na rok 2021. Program skierowany jest do samorządów i ma na celu ich wsparcie w poprawie dostępności do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej. Efektem realizacji zadania będzie kontynuacja usług opiekuńczych u osób w wieku 75 lat i więcej objętych już usługami bądź uruchomienie nowych usług u osób, które dotychczas z nich nie korzystały.
Usługi opiekuńcze realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu.
Wysokość dotacji celowej: 17 090 zł
Planowany całkowity koszt zadania: 34 180 zł
Okres realizacji zadania: 01.01.2021r. – 31.12.2021r.