Przejdź do stopki

GMINA PRZYJAZNA SENIOROM

    wyświetleń: 281

Treść

Gmina Niedźwiedź przystąpiła do ogólnopolskiego programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM.

Zapraszamy seniorów z naszej gminy do składania wniosków o wydanie karty seniora dzięki której, Seniorzy otrzymają OGÓLNOPOLSKĄ KARTĘ SENIORA  z herbem Gminy Niedźwiedź dającą przywileje w całej Polsce. Karta uprawnia do zniżek w blisko 3000 punktów, instytucji oraz ośrodków zdrowia w kraju.

O kartę może się ubiegać każda osoba w wieku  60+,  a wnioski składa się w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu w godzinach od 7:30 do 15:30, w poniedziałki, wtorki , czwartki  i piątki.

Aktualnie jesteśmy na etapie pozyskiwania przedsiębiorców z naszej gminy  do wstąpienia do programu

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z naszej gminy do zgłaszania się do Programu  Ogólnopolskiej Karty Seniora, którzy w zamian za udzielnie zniżki na swoje usługi otrzymają:

  • Wpis partnera na listę firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora
  • Certyfikat Programu
  • Naklejki Programu do oznaczenia lokalu
  • Darmową promocję w mailingu zbiorczym do seniorów, na stronie www.glosseniora.ploraz na Facebooku Ogólnopolskie Karty Seniora, kwartalniku Gminy Niedźwiedź „ZGODA”
  • Udział w licznych eventach seniorskich na których można prezentować swoje produkty
Przedsiębiorcy mogą oferować rabat  w dowolnej wysokości na swoje wybrane usługi  lub produkty, może być to rabat procentowy lub kwotowy.

Przedsiębiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wpisem do programu.

Wystarczy wysłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego i odesłać na adres Stowarzyszenia MANKO os. Urocze 12, 31-953 Kraków lub drogą mailową: firmyoks@manko.pl

Wszystkie pytania dotyczące przedsiębiorców można kierować  bezpośrednio do Stowarzyszenia MANKO tel. 12 429 37 28.

Do pobrania:

 

W dniu 26 stycznia 2022 roku w Domu Kultury w Niedźwiedziu odbyła się inauguracja Ogólnopolskiej Karty Seniora. Spotkanie zorganizowano w ramach porozumienia ze stowarzyszenia Manko z Krakowa, które jest inicjatorem Ogólnopolskiej Karty Seniora. W ramach porozumienia Gmina Niedźwiedź otrzymała certyfikat Gminy Przyjaznej Seniorom, dołączając tym samym do ogólnopolskich inicjatyw aktywizująco-edukacyjnych na rzecz seniorów. W czasie uroczystości wręczono certyfikaty dla firm z terenu gminy Niedźwiedź, które przystąpiły do programu i zaoferowały pakiet zniżek dla seniorów posiadających Ogólnopolską Kartę Seniora.

Ogólnopolska Karta Seniora przysługuje mieszkańcom Gminy Niedźwiedź, którzy ukończyli 60 lat. Wydawana jest na wniosek osoby zainteresowanej i honorowana jest we wszystkich instytucjach na terenie naszego kraju, które przystąpiły do programu.