Przejdź do stopki

Remont drogi gminnej 341812K do osiedla Gąsiory w miejscowości Poręba Wielka

    wyświetleń: 231

Treść

„Remont drogi gminnej 341812K do osiedla Gąsiory w miejscowości Poręba Wielka”

Nazwa funduszu:

Z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem klęsk żywiołowych

Nazwa projektu: „Remont drogi gminnej 341812K do osiedla Gąsiory w miejscowości Poręba Wielka w km 0+038 - 0+138”

Dofinansowanie:  80 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:  179 105,58 zł

Projekt zakłada remont drogi uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych drogi na długości 100 m.

W ramach zadania wykonano:  roboty ziemne, odwodnieniowe, podbudowa z kruszywa naturalnego i nawierzchnia z mieszanek mineralno –bitumicznych na długości 100 m.

Po zrealizowaniu projektu dostępność do zmodernizowanej infrastruktury drogowej przyczyni się do zwiększenia aktywności gospodarczej mieszkańców, dostępności turystycznej regionu a także poprawi się jakość życia  mieszkańców Gminy Niedźwiedź.