Przejdź do stopki

Posiłek w szkole i w domu

    wyświetleń: 24

Treść

W dniu 06.02.2023 r.  Gmina Niedźwiedź podpisała ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim umowę nr 99/OPS/2023 zmienioną aneksem nr 1/2023 w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją w 2023 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Polega on na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Kwota otrzymanej na ten cel dotacji wynosi: 108 316,00 zł

Całkowity koszt programu: 135 395,00 zł.

Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu, który pomocą
w formie gorącego posiłku oraz zasiłku celowego na żywność planuje objąć 331 dzieci i 173 osób dorosłych.