Przejdź do stopki

Program: Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 Rok 2022

    wyświetleń: 62

Treść

W dniu 21.01.2022 r. Gmina Niedźwiedź podpisała ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim umowę nr 1/2022 zmienioną Aneksem nr 1/2022 i nr 2/2022 w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją w 2022 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu
”. Polega on na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Kwota otrzymanej na ten cel dotacji wynosi: 170 659,00  zł

Całkowity koszt programu: 213 324,00 zł.

Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu, który pomocą
w formie gorącego posiłku oraz zasiłku celowego na żywność planuje objąć 218 dzieci i 239 osób dorosłych.