Przejdź do stopki

Program: Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028 Rok 2024

    wyświetleń: 20

Treść

Program:  Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028

Rok 2024

Gmina Niedźwiedź podpisała ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim umowę nr 99/OPS/D/2024 w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją w 2024 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Polega on na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Kwota otrzymanej na ten cel dotacji wynosi: 72 689,00 zł

Całkowity koszt programu: 90 862,00 zł.

Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu, który pomocą
w formie gorącego posiłku oraz zasiłku celowego na żywność planuje objąć 331 dzieci i 173 osób dorosłych.