Przejdź do stopki

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

    wyświetleń: 1110

Treść

ZAATOPTUJ PSA ZE SCHRONISKA

I Ty też możesz pomóc. Nie kupuj psa .

Adoptuj bezdomnego psa, podaruj mu szczęśliwy dom!


Każdego roku do schronisk w całej Polsce trafiają setki psów. Oswojone przez ludzi a później porzucone błąkają się po lasach, wsiach i miastach poszukując jedzenia i schronienia. Często są to wspaniałe zwierzaki, które potrzebują odrobiny czułości, ciepła, miski z jedzeniem i człowieka, który nie wyrządzi im krzywdy, a którego będą mogły pokochać. Coraz częściej odnotowuje się wezwania mieszkańców z informacją o bezpańskich psach błąkających się na terenie całej gminy. Po odłowieniu psy z terenu gminy trafiają do kojców znajdujących się w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu, tam objęte są opieką i czekają na swoich właścicieli lub nowy dom.

W galerii przedstawione są psy wyłapane z terenu Gminy Niedźwiedź przebywające  w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej schroniska www.pieski.nowytarg.pl  oraz facebooka
https://pl-pl.facebook.com/schronisko.nowytarg/

Suka, mała, ciemnobrązowa, szorstkowłosa, 5 lat / Niedźwiedź

Pies, mały, brązowy, szorstkowłosy, bez oka, 14 lat / Niedźwiedź nr 63

Suka, średnia, ciemnobrązowa, pręgowana, gładka, 2,5 roku / Niedźwiedź nr 65

Pies, duży, czarny, podpalany, gładki, 8 lat / Niedźwiedź nr 67

Suka, mała, ciemnobrązowo-szara, kudłata, 2 lata / Niedźwiedź nr 64

Suka, mała, czarna, szorstkowłosa, 6,5 roku / Niedźwiedź nr 37

 

W przypadku chęci adopcji któregoś z psów lub zaczerpnięcia informacji prosimy o kontakt ze schroniskiem:

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu

Kokoszków 101, 34-400 Nowy Targ

Numer kontaktowy: 18 448 84 33

Schronisko przed przyjazdem prosi o wcześniejszy kontakt.


Obowiązki właścicieli psów i innych zwierząt domowych

W związku z częstymi zgłoszeniami do tut. Urzędu o psach pozostających bez opieki, Wójt Gminy Niedźwiedź przypomina, że posiadanie psów wiąże się z szeregiem obowiązków, do których należy między innymi:

  • sprawowanie właściwej opieki nad psami, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru jeżeli nie znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym,
  • coroczne szczepienie psów przeciwko wściekliźnie,
  • wyprowadzanie psów na smyczy a psów agresywnych dodatkowo w kagańcu,
  • sprzątanie psich odchodów z miejsc publicznych,
  • oznaczenie wejścia na posesję, na której znajduje się pies, tabliczką ostrzegawczą. Wejście powinno być wyposażone w dzwonek lub domofon.

 

Do sprawowania należytej kontroli nad naszym psem zobowiązuje przede wszystkim  Kodeks wykroczeń. Wskazuje on, w art. 77, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.”

Oczywiście, nie w każdej sytuacji, tylko my odpowiemy za niebezpieczne zachowanie naszego psa. Warto pamiętać również o treści art. 78 KW, zgodnie z którym: „kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany”.

Kodeks wykroczeń penalizuje również art. 166 puszczanie luzem psa w lesie, poza czynnościami związanymi z polowaniem (karze grzywny albo karze nagany)

Biorąc powyższe pod uwagę apeluję do właścicieli psów o przestrzeganie swoich obowiązków, a zwłaszcza o nie wypuszczanie zwierząt poza teren ogrodzonej posesji bez opieki. Niestosowanie się właścicieli psów do obowiązujących przepisów zagraża bezpieczeństwu mieszkańców gminy, a szczególnie dzieciom. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców w tym szczególnie dzieci proszę o zgłaszanie bezpośrednio na policję wszystkich przypadków naruszenia w/w przepisów.

 

Wójt Gminy Niedźwiedź
              Rafał Rusnak


Postępowanie ze zwierzętami „bezdomnymi" z terenu Gminy Niedźwiedź

 

 

W celu ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, przypominamy, że utrzymywanie zwierząt domowych nie może być szkodliwe dla innych osób. Ważne jest by właściciele zwierząt pamiętali o swoich obowiązkach, a w szczególności: prowadzeniu psów poza swoimi posesjami na smyczy, o  stałym skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi,

 -  nie wprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej,

-  za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (lecznice itp.),

- nie wprowadzaniu psów na teren placów zabaw.

 

Ponadto zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt: „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę 1 stały dostęp do wody. Uwięź, na której jest trzymane zwierzę, nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu". W przypadku podejrzenia, że właściciel niewłaściwie traktuje zwierzę prosimy zgłaszać ten fakt Policji lub w Urzędzie Gminy Niedźwiedź

 

Istotnym jest też problem zwierząt postrzeganych jako bezdomne. Należy pamiętać, że wszystkie psy w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy" to głównie zwierzęta nie odpowiednio dopilnowane przez właściciela. W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.

 

 

Czynnikiem wskazującym na „bezpańskość" czy „bezdomność" psa nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Wówczas całe watahy psów potrafią „pilnować" nieruchomości, na terenie której przebywa suka. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia albo i dłużej. Niewskazane jest by w tym czasie (wiosna i wczesna jesień) dokarmiać jakiekolwiek wałęsające się psy oraz nadgorliwie zgłaszać interwencję do Urzędu, że pies jest bezdomny. Tym bardziej psów tych nie można zamykać na terenie swojej nieruchomości. Zwierzę w końcu samo odejdzie i wróci do  swojego właściciela, o ile nie jest dokarmiane.

W wyjątkowych sytuacjach (tylko w razie potwierdzonej bezdomności zwierzęcia oraz w przypadkach zagrożenia zdrowia mieszkańców - gdy pies jest agresywny i atakuje mieszkańców) Gmina podejmie interwencję wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do Schroniska. Przypadki faktycznie bezdomnych psów (nieagresywnych) należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Niedźwiedź. Przekazując zgłoszenie należy podać swoje dane osobowe, miejsce przebywania zwierzęcia oraz nr kontaktowy.

 

Przypadki psów agresywnych, atakujących przechodniów (jeśli wystąpi niebezpieczeństwo pogryzienia) bezzwłocznie należy zgłaszać na Policję, która interwencję tą przekaże weterynarzowi działającemu na zlecenie Gminy, a ten przy pomocy specjalnego sprzętu schwyta zwierzę, (w razie potrzeby przebada i pozostawi na obserwacji) oraz odwiezie do schroniska.

Od tych mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się psu na terenie swojej nieruchomości schronienie oraz wyżywienie, zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego nie będą przyjmowane. Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się jego właścicielem. Nie można zapominać także o tym, że w większości przypadków „wałęsające się psy" mają właścicieli, jednak szybko przyzwyczajają się do miejsca gdzie zapewniono im wyżywienie. Postępując jednak w ten sposób (t.j. chwilowo przygarniając psa i dożywiając go) zostanie mu odebrana szansa powrotu do domu.

 

Nasza Gmina w 2016 roku na zadania związane z wyłapywaniem „bezdomnych psów" wydała środki budżetowe Wynika to w większości przypadków z ludzkiej nieodpowiedzialności za własne zwierzęta, które bez nadzoru wałęsają się po Gminie, często narażając na niebezpieczeństwo innych mieszkańców. Dlatego bardzo ważne jest by informować Policję lub Urząd Gminy Niedźwiedź o przypadkach nieodpowiedzialnych właścicieli, w celu podjęcia odpowiednich kroków wobec nich, a także uniknięcia kosztów interwencji weterynarza i oddania psa do schroniska.

Przede wszystkim miejmy świadomość, że Schronisko dla bezbronnych zwierząt to chyba najsmutniejsze zwierciadło ludzkiej bezduszności. W ostatnich kilku latach z terenu naszej gminy do Schroniska trafiło kilka psów, których losy potoczyły się różnie. W chwili obecnej znajduje się 4 psy niektóre nawet od 2009 r.! Pocieszający jest fakt, że część zwierząt została zaadoptowana przez ludzi dobrego serca, którzy dali im kolejną szansę na lepsze i godne życie To wcale nie jest trudne. Wystarczy skontaktować się ze schroniskiem dla zwierząt w Nowym Targu.

Apelujemy o czujność w każdym przypadku ludzkiej nieodpowiedzialności, a także wrażliwość na cierpienie zwierząt, pamiętając, że "Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę".

Umieszczenie zwierząt bezdomnych w Schronisku dla Zwierząt w Nowym Targu może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Urzędu Gminy Niedźwiedź.

 

Koty wolno żyjące i ich prawa

Sytuacja prawna kotów wolno żyjących została uregulowana przez Ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. W myśl Ustawy „Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania” (Art. 5), a więc także zwierzę wolno żyjące. Co znaczy „humanitarne traktowanie” ? – „ to traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę” (Art. 4 ust. 2). Ustawa mówi: „zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu (Art. 21.) Dlatego przepędzanie ich, zamykanie piwnicznych okienek i uniemożliwianie swobodnego bytu w miejscu ich życia jest niczym innym, jak łamaniem Ustawy. Pamiętajmy, że zwierzęta wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi – a bardzo często mylimy te pojęcia. Ustawodawca dokładnie określił, kiedy zwierzę jest bezdomne – „to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały (Art. 4 ust. 8). Błędem jest więc określanie kotów wolno żyjących „bezdomnymi”, chyba że bezspornie wiemy, iż dany kot miał kiedyś dom i go stracił. W myśl Ustawy – zwierzęta wolno żyjące (dzikie) „ to zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka”(art. 4 ust 21) Okazjonalne lub stałe dokarmianie takich zwierząt nie zmienia niczego w ich statusie – są to nadal koty wolno żyjące, a fakt korzystania z dokarmiania pomaga im na pewno przetrwać – ale nie powoduje, iż stają się przez to zwierzętami udomowionymi. Nie należy takich kotów oswajać na siłę i zamykać w celu ich udomowienia. Również wyłapywanie ich i umieszczanie w schroniskach jest łamaniem prawa i przykładem bezmyślności. Te zwierzęta kochają swobodę – klatka w schronisku jest dla nich męką, a stały kontakt z człowiekiem – powodem do stresów. Możemy jednak pomóc takim kotom żyć godnie w miejscu ich bytowania (w myśl Art. 21) – regularnie dokarmiając, sterylizując, zapewniając schronienie (budka, otwarte piwniczne okienko). Również gmina (Art. 11a Ustawy) – w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – ma obowiązek świadczenia pomocy poprzez „opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie” czy „zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt”. Wiele gmin w ramach tego programu przeznacza też część środków na sterylizacje kotów wolno żyjących.
Ustawa określa też sankcje karne za znęcanie się nad zwierzętami. Art. 35 ust. 1 odnosi się do wszystkich zwierząt – także tych wolno żyjących. Zabicie wolno żyjącego kota albo znęcanie się nad nim stanowi przestępstwo zagrożone karą ograniczenia wolności, grzywny lub pozbawienia wolności do 2 lat , a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem – do lat 3.

Zwierzęta wolno żyjące – w tym koty mają więc prawa i ochronę zagwarantowaną Ustawą o ochronie zwierząt. Każdy z nas ma obowiązek zapewnienia im godnego życia. Pamiętajmy: „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” (Art. 1 ust 1).

Nie oswajaj! Pamiętaj, że oswajanie dzikich zwierząt z obecnością człowieka może spowodować ich brak czujności w kontaktach z ludźmi, co może się dla nich skończyć tragicznie, bo z reguły dla dziko, wolno żyjących zwierząt (w tym oczywiście kotów) to człowiek jest największym zagrożeniem.

 

Koty wolno żyjące mają prawo bezpiecznie żyć w miejscu ich bytowania!