Przejdź do stopki

Program: Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 Rok 2022

    wyświetleń: 92

Treść

 

Program:  Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Rok 2022

W dniu 21.01.2022 r. Gmina Niedźwiedź podpisała ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim umowy nr 1/2022 w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją w 2022 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Polega on na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym,  spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.
 

Kwota otrzymanej na ten cel dotacji wynosi: 78 883,00  zł

Całkowity koszt programu: 98 604,00 zł.

Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu, który pomocą
w formie gorącego posiłku oraz zasiłku celowego na żywność planuje objąć 218 dzieci i 239 osób dorosłych.