Przejdź do stopki

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

    wyświetleń: 72

Treść

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Gmina Niedźwiedź realizuje zadanie o nazwie „Modernizacja drogi rolniczej nad osiedlem Białonie w miejscowości Poręba Wielka dz. ew. nr: 4383”. W ramach prowadzonej inwestycji zostaną przeprowadzone m.in.: roboty ziemne, wymiana podbudowy z tłucznia i klińca kamiennego. Długość około 320mb oraz szerokości 3,0mb modernizowanej drogi.


Gmina Niedźwiedź otrzymała dofinansowanie w kwocie 61 178,00 zł budżetu Województwa Małopolskiego.

Całkowity koszt inwestycji wynosi: 122 357,45 zł
Wykonawcą robót jest firma: „Jankop” Jan Zapała z Niedźwiedzia.
Przewidywany termin realizacji inwestycji: 15 września 2023 roku.