Przejdź do stopki
Gmina Niedźwiedź
Gmina Niedźwiedź
Gmina Niedźwiedź

Aktualności

Za pomocą tej strony możesz zgłosić operatorom, że potrzebujesz szybkiego internetu pod swoim adresem.

Do szkół podstawowych z naszej gminy dostarczono laptopy, które zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli otrzymają wszyscy uczniowie klas IV szkół podstawowych. Przekazanie la

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Niedźwiedź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź

  Urząd Gminy Niedźwiedź uruchomił System powiadomień SMS. Jest to bezpłatny kanał przekazu informacji skierowany głównie do mieszkańców Naszej Gminy. Decyzję o wdrożeniu Systemu Powiadamiania SMS na terenie Naszej Gminy podjęliśmy w trosce o bezp