Przejdź do stopki

Obrona Cywilna

    wyświetleń: 247

Treść

Obrona cywilna to system, mający na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych, klęsk żywiołowych lub katastrof, przezwyciężanie ich następstw i zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania. Siłą obrony cywilnej jest jej powszechność, co oznacza, że wszyscy obywatele uczestniczą w ochronie grup ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia. Powszechność ta wymaga odpowiednich kwalifikacji i wiedzy o sposobach szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia.

Źródło: http://www.ryzykonomia.pl/wp-content/uploads/2016/03/Infografika-Obrona-cywilna-1.jpg

 

Zbliża się najbardziej oczekiwany przez wszystkich czas – wakacje. Przed dziećmi i młodzieżą ponad dwa miesiące odpoczynku.

 

 

Aby bezpiecznie spędzić ten czas, najważniejsza jest rozmowa z uczniami i zwrócenie uwagi na zagrożenia, które mogą ich spotkać podczas wypoczynku

 

Trzeba uwrażliwić rodziców w kwestii decyzji dotyczącej formy wypoczynku swoich dzieci. Muszą oni bezwzględnie sprawdzić organizatora wyjazdu w specjalnej internetowej bazie prowadzonej przez MEN www.wypoczynek.men.gov.pl.Znajdują się
w niej wszystkie informacje o obozach, koloniach i innych rodzajach wypoczynku. Rodzice muszą być pewni, że miejsce pobytu ich dziecka jest bezpieczne, a także nadzorowane przez służby publiczne. Jednocześnie przypominam, że wszelkich informacji może udzielić także kurator oświaty, który sprawuje nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dodatkowo na stronie internetowej wypoczynek.men.gov.pl można znaleźć poradnik bezpiecznego wypoczynku. Będę wdzięczna za udostępnienie tej broszury dzieciom, rodzicom i opiekunom. Również w serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny pojazdu otrzymają Państwo bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Przydatną wiedzę o zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych można znaleźć na stronach internetowych: Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacjiwww.ore.edu.pl, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl; www.dopalaczeinfo.pl oraz poradni internetowej: www.narkomania.org.pl.Dostępny jest również Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12.Dodatkowo na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msit.gov.pl można znaleźć informator o zasadach bezpieczeństwa nad wodą „Bezpieczna woda”. Dobrze zapisać lub zapamiętać równieżnumery alarmowe: WOPR – 600 100 100 i górskie numery ratunkowe
985 lub 601 100 300.

Warto pamiętać także o:

  • odwiedzeniu strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl,
  • bezpłatnej aplikacjiiPolak – niezbędniku w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna
    za darmo na stronie:www.msz.gov.pl/pl/ipolak,
  •  rejestracji wyjazdu za granicę za pośrednictwem bezpłatnego serwisu „Odyseusz”, www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały
    o pobycie na terenie danego państwa i w razie konieczności mogą udzielić skutecznej pomocy,
  • adresach polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi) –szczególnie ważne dla organizatorów wypoczynku letniego, kierowników wycieczek, wychowawców, opiekunów dzieci i młodzieży,
  • prawdzaniu stron internetowych wszystkich kuratoriów oświaty dedykowanych wypoczynkowi.

Źródło: List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej do dyrektorów szkół i nauczycieli z dnia 12 czerwca 2017 r. 

 

 

Przydatne linki:

http://www.ock.gov.pl/

http://www.obronacywilna.org/oc/

http://rcb.gov.pl/

http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WB

https://bip.malopolska.pl/splimanowa/Article/id,281358.html