Przejdź do stopki

WAŁĘSAJĄCE SIĘ PSY

    wyświetleń: 635

Treść

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WAŁĘSAJĄCYCH SIĘ PSÓW!
 
Zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie zwierząt: „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3m.”
 
Drogi mieszkańcu
Zanim zgłosisz nam problem z „bezdomnym zwierzęciem” wałęsającym się w pobliżu twojej posesji uważnie przeczytaj poniższy komunikat.
 
UWAGA! APELUJEMY! PSY WAŁĘSAJĄCE SIĘ, ALE NIE BEZDOMNE!
Co roku w okresie wiosennym oraz letnim na terenie naszej Gminy pojawia się problem wałęsających się psów. Niemal    w każdym przypadku psy te posiadają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to zazwyczaj zwierzęta niedopilnowane przez swoich właścicieli.
Aby uznać psa za  „bezpańskiego” czy „bezdomnego”  nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się   o odpowiednich porach w danej okolicy, ponieważ takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt – psy to zazwyczaj zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli. Wówczas całe watahy psów potrafią „pilnować” nieruchomości, na terenie której przebywa suka.
 
Przypominamy właścicielom o ich podstawowych obowiązkach, a więc w szczególności:
• stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi,
• prowadzenie psów poza swoimi posesjami na smyczy, bez względu na to, czy pies jest mały czy duży, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu;
• zabezpieczeniu posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren,
•   niewprowadzaniu zwierząt na teren placów gier i zabaw oraz piaskownic dla dzieci,
• nie wyprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych
Przypominamy również o sposobach postępowania w przypadkach wałęsających się psów:
  • w przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. W przypadku notorycznego braku nadzoru nad psem może skierować do sądu wniosek o ukaranie właściciela psa,
  •  osoby, które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa nie powinny zamykać go na terenie swojej nieruchomości. W konsekwencji może to doprowadzić do tego, że psy nie będą wracać do swoich domów. Zwierzę jeżeli nie będzie dokarmiane to samo opuści posesję i wróci do swojego właściciela. Pamiętajmy, aby nie odbierać psu szansy powrotu do domu!
Od mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się psu na terenie swojej nieruchomości schronienie oraz wyżywienie zgłoszenie odbioru zwierzęcia jako bezdomnego nie będą przyjmowane.
Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu opiekę     
I wyżywienie staje się jego właścicielem. Nie można zapomnieć również, że większość „wałęsających się psów” ma swoich właścicieli!
W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, iż zwierzę jest bezpańskie: 
- zwierzę zagraża bezpieczeństwu mieszkańców (np. gdy jest agresywne, atakuje),
- zwierzę przebywa w miejscu publicznym (np. ulica, przystanek autobusowy i tp.)
- zwierzę jest ranne,                                                                                                   
fakt ten należy zgłosić telefonicznie lub osobiście do Urzędu Gminy Niedźwiedź w godzinach pracy Urzędu .
Uwaga!
•    Przekazując zgłoszenie do Urzędu Gminy należy podać: swoje dane osobowe nr telefonu kontaktowego,  a także miejsce przebywania zwierzęcia.
•    Jeżeli właściciel odłowionego psa zostanie ustalony – wówczas ponosi on koszty za czas pobytu zwierzęcia w schronisku.
•    Koty wolnożyjące nie podlegają odłowieniu.