Przejdź do stopki

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

    wyświetleń: 182

Treść

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
 
 
 
 
 
 
 
W dniu 04.03.2021r. została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Niedźwiedź, zgodnie z którą Wojewoda przyznaje Gminie Niedźwiedź środki finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość dotacji: 63 229 zł

Planowany całkowity koszt zadania: 507 430 zł

Okres realizacji zadania: 01.01.2021r. – 31.12.2021r.