Przejdź do stopki

Remont drogi gminnej 340625K od końca drogi powiatowej do Potaszni (do granicy GPN) w miejscowości Konina

    wyświetleń: 278

Treść

Remont drogi gminnej 340625K od końca drogi powiatowej do Potaszni (do granicy GPN) w miejscowości Konina w km 0+540-0+580”

Nazwa funduszu: Z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem klęsk żywiołowych

Nazwa projektu: Remont drogi gminnej 340625K od końca drogi powiatowej do Potaszni (do granicy GPN) w miejscowości Konina w km 0+540-0+580

Dofinansowanie(wg umowy):  200 000 zł

Całkowita wartość inwestycji : 260 000zł

Projekt zakłada remont drogi uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych drogi na długości 40 m. W ramach zadania zostaną wykonane prace remontowe odwodnienia drogi, roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,  roboty ziemne, umocnienie oberwanego korpusu drogi, odtworzenie podbudowy drogi i nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz roboty wykończeniowe w tym montaż bariery energochłonnej.
            Przedmiotowa droga jest bardzo istotna dla lokalnej społeczności, gdyż stanowi dojazd do osiedli w położonych w górnej części miejscowości Konina, lecz także dla turystów, którzy   coraz licznej w ostatnim czasie  wybierają północne stoki Gorców jako cel swojej wędrówki (czarny szlak turystyczny prowadzący na Kudłoń).
Cele jakie zostaną zrealizowane po wykonaniu projektu: poprawa jakości dostępu komunikacyjnego oraz zwiększenie aktywności gospodarczej i turystycznej.
 

UWAGA!

W najbliższym czasie rozpoczną się prace remontowe na wyżej wymienionym odcinku, proszę o zachowanie ostrożności użytkowników drogi.