Przejdź do stopki

Program Asystent Rodziny na rok 2022

    wyświetleń: 58

Treść

Gmina Niedźwiedź zawarła umowę ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, zgodnie
z którą,  Wojewoda przyznaje środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 3 000,00 zł
z przeznaczeniem na  dofinansowania w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2022”  .

Zadania to polega na wypłacie asystentowi rodziny jednorazowego dodatku do wynagrodzenia, który na dzień  ogłoszenia programu pracował na stanowisku asystenta rodziny.

Kwota otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pracy wynosi: 3 000,00 zł

Całkowity koszt zadania wynosi: 3 750,00 zł.

Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Pracy.