Przejdź do stopki

Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

    wyświetleń: 166

Treść

   

 

 

 

 

 

Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
Gmina Niedźwiedź otrzymała dotację celową w wysokości 21 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie książek, elementów wyposażenia do bibliotek lub realizację działań promujących czytelnictwo w: Samorządowym Przedszkolu w Niedźwiedziu, Przedszkolu Samorządowym w Porębie Wielkiej, Zespole Placówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej w Koninie, Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana w Porębie Wielkiej. Łączna wartość programu 26 500,00 zł.