Przejdź do stopki

„Aktywna tablica” na lata 2020-2024

    wyświetleń: 349

Treść

Doposażenie gminnych szkół w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

 „Aktywna tablica” na lata 2020-2024

Gmina Niedźwiedź otrzymała dotację celową w kwocie 105 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej Zespołu placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie, w Szkole Podstawowej Zespołu Placówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej w Koninie, w Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana w Niedźwiedziu. Łączna wartość programu 131 250,00 zł.