Przejdź do stopki

„Posiłek w szkole i w domu"

    wyświetleń: 269

Treść

W dniu 14.01.2021r. Gmina Niedźwiedź podpisała ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim umowę na realizację w 2021r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Kwota otrzymanej na ten cel dotacji wynosi 69 183 zł, kwota środków własnych wynosi 17 296 zł. Całkowity koszt programu to 86 479 zł.
Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu, który pomocą
w formie gorącego posiłku oraz zasiłku celowego na żywność planuje objąć 250 dzieci i 250 osób dorosłych.