Przejdź do stopki

Historia i tradycje

    wyświetleń: 1575

Treść

Pierwsze wzmianki o Niedźwiedziu pochodzą z XIV wieku. W tym czasie ziemie te stanowiły dobra zakonu Cystersów w Szczyrzycu, a powstające tutaj wsie zorganizowane były na zasadach prawa niemieckiego z dziedzicznymi sołtysami na czele. W wieku XV obecne ziemie wchodzące w skład gminy, po skonfiskowaniu ich cystersom za aferę fałszowania pieniędzy, przeszły na rzecz skarbu królewskiego i weszły w skład tenuty nowotarskiej, następnieprzeszły w charakterze dzierżawy na ręce rodziny Ratułdów. Następnie w roku 1518 dobra te przejęła rodzina Pieniążków w związku z małżeństwem Beaty Ratułdównej z Janem Pieniążkiem.

W roku 1565 grunty przedstawiciela samorządu wsi przekształcono w folwark dworski, a fakt ten spowodował zasadniczą zmianę w położeniu włościan. Dotąd płacili oni czynsze, oraz uiszczali daniny, od tej zaś chwili byli zobowiązani świadczyć także robociznę, która z biegiem czasu wzrosła do trzech dni w tygodniu. W tym czasie powstał klucz porębski, jego skład stanowiły obok Niedźwiedzia, Konina, Podobin, Mszana Górna oraz wieś Lubomierz. Poręba stała się centrum administracyjnym.
W początkach XVII wieku Poręba utraciła charakter królewszczyzny odstępowanej w dzierżawę i przeszła w posiadanie prywatne. Na mocy konstytucji sejmowej z roku 1607 klucz porębski otrzymał Sebastian Lubomirski, który dwa lata wcześniej założył i uposażył kościół parafialny. W roku 1710 klucz porębski przeszedł na ręce Sanguszki. Później w roku 1760 dostał się w posiadanie Wodzickich, których descendenci do dziś zachowali status właścicieli.