Przejdź do stopki

Remont drogi gminnej

    wyświetleń: 169
Remont drogi gminnej

Treść

Remont drogi gminnej publicznej 340625K w km 0+000,00 - 0+270,09 w miejscowości Konina Gmina Niedźwiedź

Remont tej drogi będzie wykonywała, wyłoniona w postępowaniu przetargowym Firma ZIBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 34-608 Kamienica 1000.

Inwestycja jest realizowana przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zawartej z Wojewodą Małopolskim w dniu 28.02.2024 r. umową o dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej publicznej 340625K w km 0+000,00 - 0+270,09 w miejscowości Konina Gmina Niedźwiedź”

Wartość inwestycji w wyniku wyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetargowym wyniosła 185 192,98  zł przy dofinansowaniu w wysokości 111 115,00  zł.