Przejdź do stopki

ORGANIZACJA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2023 ROKU

    wyświetleń: 118

Treść

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 17 kwietnia do 21 lipca przeprowadzona zostanie na obszarze województwa małopolskiego kwalifikacja wojskowa, dla powiatu limanowskiego odbędzie się w dniach od 15 maja 2023 r. do 28 czerwca 2023 r.,

dla Gminy Niedźwiedź w dniach 19 oraz 20 czerwca 2023 r.

Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej będzie: 

ul. Zygmunta Augusta 8, 34-600 Limanowa – budynek Zespołu Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących w Limanowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywani będą:

1. Mężczyźni urodzeni w 2004 r.;

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. Osoby, które w latach 2021 i 2022:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4. Kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Przed ww. terminem do każdej osoby zostaną wysłane wezwania obowiązkowego stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoba do kontaktu w sprawie kwalifikacji wojskowej: Lucyna Wójcik, II piętro, pok. nr 29 USC /Dowody osobiste, nr telefonu: 18 33 12 788 lub 18 33 17 002 wew. 328

Szczegółowe informacje w załączniku: O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO