Przejdź do stopki

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

    wyświetleń: 169

Treść

Gmina Niedźwiedź rozpoczęła realizację zadania o nazwie „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”. W ramach prowadzonej inwestycji zostanie przeprowadzona modernizacja:

  1. Drogi nad osiedlem Stróże w miejscowości Poręba Wielka nr działki 872 o długości 198 mb
  2. Drogi nad osiedlem Woźny w miejscowości Konina nr działki 1492 o długości 125 mb
  3. Drogi nad osiedlem Rzeźniczaki w miejscowości Podobin nr działki 1600 o długości 320 mb.

 

Gmina Niedźwiedź otrzymała dofinansowanie do wysokości 81 000,00 zł budżetu Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt inwestycji wynosi: 158 633,16 zł

Wykonawcą robót są: STRAMAKOP Emil Strama z Poręby Wielkiej, Usługi Budowlane Mirosław Jaworski z Koniny oraz FHU STANTYNK Stanisław Wsół z Podobina.

 Zakres  ogólny robót obejmuje m.in. roboty ziemne, wykonanie podbudowy tłuczniem i klińcem kamiennym oraz modernizacja istniejącego odwodnienia.

Przewidywany termin realizacji inwestycji:  30 września 2022 roku.