Przejdź do stopki

Zagórzańskie Forum Organizacji Pozarządowych

    wyświetleń: 112
Zagórzańskie Forum Organizacji Pozarządowych

Treść

W dniu 27 maja 2022 r. odbyło się pierwsze Zagórzańskie Forum Organizacji Pozarządowych, na którym spotkało się blisko 50 przedstawicieli i członków 23 organizacji pozarządowych z terenu trzech zagórzańskich samorządów. W wydarzeniu uczestniczyli także samorządowcy – p. Wójt Gminy Niedźwiedź Rafał Rusnak a także przedstawiciele rady powiatu limanowskiego p. Agnieszka Orzeł, p. Grzegorz Wójcik oraz p. Janusz Potaczek.
To pierwsze bezpośrednie spotkanie tak wielu organizacji, które na co dzień zajmują się działalnością społeczną na obszarze ziemi zagórzańskiej. Po zaprezentowaniu swoich stanowisk przez ekspertów w dziedzinie dzielności pozarządowej, którymi zostali p. Olga Gałek – wiceprezes Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA, p. Maciej Kopytek – prezes Fundacji Rozwoju Regionu Rabka, p. Magdalena Polańska – koordynator marki lokalnej Zagórzańskie Dziedziny rozgorzała gorąca debata miedzy zaproszonymi gośćmi m.in. na temat możliwości wspólnej działalności organizacji uczestniczących w forum, kierunków rozwoju, szkoleń i szeroko rozumianego wolontariatu – jako zysku lokalnej społeczności.
W dalszym ciągu mocno wybrzmiałe słowa prezesa Fundacji Rozwoju Regionu Rabka p. Macieja Kopytko brzmią w naszych uszach. „Chcecie poznać trzy filary sukcesu organizacji? Pierwszy – LUDZIE, Drugi – LUDZIE i w końcu Trzeci – LUDZIE”. Czy coś więcej można by było dodać?
To pierwsze takie forum zorganizowane przez dwa podmioty – Stowarzyszenie Kierunek Przyszłość i Fundację Wspierania Rozwoju Lokalnego Inicjatywa. Pierwsze, ale na pewno nie ostatnie. Przed nami teraz ogrom pracy, aby to spotkanie przyniosło takie owoce, które dla nas będą najważniejsze – wspólne działanie dla dobra lokalnej społeczności a nade wszystko dbałość o rozwój poszczególnych podmiotów wykorzystując zasoby kadrowe i eksperckie, którymi staniemy się MY – przedstawiciele, członkowie oraz pracownicy organizacji pozarządowych, w których działamy.
W takcie spotkanie czas umiliła nam Kapela Kościelnioki – reprezentująca Stowarzyszenie Miłośników Kultury Góralskiej „Pod Cyrlom” a progi Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej otworzyła dla nas p. Agnieszka Orzeł. To miejsce stało się domem nas wszystkich.
Warto zaznaczyć, że swoim honorowym patronatem Zagórzańskie Forum Organizacji Pozarządowych  objęli wójt gminy Niedźwiedź, Wójt gminy Mszana Dolna oraz burmistrz miasta Mszana Dolna. 
 
Dzisiaj mówimy sobie DZIĘKUJĘ i bijemy brawo za trud, oddanie, cierpliwość i nieustaną walkę. Tymczasem my widzimy się już niebawem na kolejno podjętych działaniach.
 
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpus Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”