Przejdź do stopki

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- Edycja 2024 r

    wyświetleń: 64

Treść

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- Edycja 2024 r.

 

Gmina Niedźwiedź podpisało umowę nr 81/WP/2024/FS z Wojewodą Małopolskim, umowa dotyczy realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta (jako formy ogólnodostępnego wsparcia) dla:

  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta we:

  • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
  • wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
  • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

W związku z realizacją programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 Gminie Niedźwiedź przyznana została:
dotacja w wysokości: 288 486,60 zł
Całkowita wartość programu wynosi: 288 486,60 zł
Okres realizacji programu: marzec – grudzień 2024 r.
Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu.