Przejdź do stopki

Program „Asystent rodziny w 2023 r

    wyświetleń: 26

Treść

W grudniu 2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Niedźwiedź, zgodnie z którą Wojewoda przyznaje Gminie Niedźwiedź środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” W ramach programu będzie wypłacony jednorazowy dodatek dla asystenta rodziny oraz będzie zrefundowane wynagrodzenie asystenta rodziny za okres listopad-grudzień 2023 r.

Wysokość dotacji: 11 227,43 zł

Planowany całkowity koszt zadania: 14 576,00 zł

Okres realizacji zadania: 22.11.2023r. – 31.12.2023r.

Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu.