Wydarzenia

I Ty możesz zostać św. Mikołajem!!!

I Ty możesz zostać św. Mikołajem!!! Wtorek, 24 listopada 2020 9:42 Wyciągnij rękę do ubogiego" (Syr 7, 32) - Papież Franciszek Gest wyciągnięcia ręki to znak, który nas przywołuje do pomocy innym i okazywania miłości wobec bliźniego.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NIEDŹWIEDŹ NA ROK 2021 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NIEDŹWIEDŹ NA ROK 2021 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Piątek, 30 października 2020 12:12 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NIEDŹWIEDŹ NA ROK 2021 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE.