Wydarzenia

„I ty możesz zostać św. Mikołajem"

„I ty możesz zostać św. Mikołajem Czwartek, 1 stycznia 1970 1:00 Po raz IX mogliście włączyć się w Akcję „I ty możesz zostać św. Mikołajem” wspomóc podopiecznych ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych im. Brata Alberta w Niedźwiedziu.

Informacja dotycząca stawek podatku od nieruchomości rok 2020

Informacja dotycząca stawek podatku od nieruchomości rok 2020 Czwartek, 1 stycznia 1970 1:00 W roku 2020 nie uległy zmianie stawki podatku od nieruchomości i obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone Uchwały Nr XXVI/176/2016 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25.11.2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2016r. poz 7143.