Wydarzenia

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W OKRESIE PANDEMII

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W OKRESIE PANDEMII Środa, 1 kwietnia 2020 13:17 Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców, które z jednej strony pomóc mają przetrwać okres kryzysu, a z drugiej strony mają służyć ochronie miejsc pracy.