Zespół Projektowy

       

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 2008

Koordynator projektu

Zofia Szymańska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Księgowa projektu

lic. Elżbieta Strama – Główna księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Pracownik socjalny

lic. Beata Wcisło - upowszechnianie pracy socjalnej w ramach realizowanego projektu
 

Pracownik socjalny
mgr Małgorzata Potaczek

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 2009

Kierownik projektu
Zofia Szymańska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Koordynator projektu
mgr Małgorzata Potaczek – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy

Księgowa projektu
lic. Elżbieta Strama – Główna księgowa Gminnnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Pracownik socjalny
mgr. Beata Wcisło - upowszechnianie pracy socjalnej w ramach realizowanego projektu

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 2010

Kierownik projektu
Zofia Szymańska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Koordynator projektu
mgr Małgorzata Potaczek – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy

Księgowa projektu
lic. Elżbieta Strama – Główna księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Pracownik socjalny
mgr Beata Wcisło - upowszechnianie pracy socjalnej w ramach realizowanego projektu

Pracownik socjalny
lic. Joanna Palac-Misiura - upowszechnianie pracy socjalnej w ramach realizowanego projektu

Pracownik socjalny
lic. Monika Napora - upowszechnianie pracy socjalnej w ramach realizowanego projektu

(w zastępstwie)

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 2011

Kierownik projektu
Zofia Szymańska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Koordynator projektu
mgr Małgorzata Potaczek – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy

Księgowa projektu
mgr Elżbieta Strama – Główna księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Pracownik socjalny
mgr Beata Wcisło - upowszechnianie pracy socjalnej w ramach realizowanego projektu

Pracownik socjalny
lic. Joanna Palac-Misiura - upowszechnianie pracy socjalnej w ramach realizowanego projektu