Projekty EFS

                                                                                                                        

                                 

   

Inwestycja w Przyszłość. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiedź”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegooraz ze środków budżetu państwa