Zespół interdyscyplinarny

 

Od dnia 15.02.2011r. na terenie Gminy Niedźwiedź funkcjonuje powołany zarządzeniem Wójta Gminy Niedźwiedź Nr 14/III/2011 Gminny Zespół Interdyscyplinarny d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu w obecnym składzie:

 

 
1.Przewodniczący Zespołu - Małgorzata Potaczek – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu.
 
2.Zastępca przewodniczącego Zespołu- Katarzyna Filipiak -pedagog szkolny Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Niedźwiedziu.
 
3 Sekretarz Zespołu - Justyna Sochacka – pedagog Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie.
 
4 Członek - Halina Mróz – pielęgniarka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie Wielkiej.
 
5. Członek - Paweł Pajdzik - kurator Zespołu Kuratorów w Limanowej.
 
6. Członek - Piotr Frys – przedstawiciel Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej
 
7. Członek - Agnieszka Rataj - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
8.Członek – Dorota Talaga – pedagog szkolny Zespołu Szkoły i Gimnazjum w Porębie Wielkiej.
 
9.Członek - Ewa Aleksandrowicz-Karpierz – pedagog szkolny Zespołu Placówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej w Koninie .
 
10. Członek - Andrzej Diduszko - kurator Zespołu Kuratorów w Limanowej.
 
11. Członek - Beata Krzan – Pracownik Socjalny - GOPS Niedźwiedź
 
12. Członek - Jadwiga Cichańska - Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Niedźwiedziu
 
13. Członek - Małgorzata Drab - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej
 
Podstawę działania stanowi Regulamin Zespołu będący załącznikiem do Zarządzenia z dnia 15 lutego 2011 r. (pobierz >>)