K O M U N I K A T

W związku z realizacją robót budowlanych w miejscowości Poręba Wielka w ramach
zadania pn.: „Budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w
miejscowości Poręba Wielka w gminie Niedźwiedź – Etap I” informujemy, że ruch na
drodze dojazdowej do osiedla Groń I będzie czasowo wstrzymywany.
W okresie od 8-12 oraz 15-19 Sierpnia 2022 (pn-pt) w godzinach od 7.00-17.00 odcinek od
drogi powiatowej do posesji Poręba Wielka 524 będzie wyłączany z ruchu celem wykonania
kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej.
Dodatkowe informację można otrzymać pod numerem telefonu:
Kierownik robót budowlanych Firmy Ekoinstal Pan Mateusz Bogdanowski: 508 194 058
Prosimy o wyrozumiałość i zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac.
Za powstałe utrudnienia i niedogodności przepraszamy.


Gmina Niedźwiedź