Nowy Podprogram 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu informuje o możliwości skorzystania
z nieodpłatnej pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Nowy Podprogram 2021). Pomoc skierowana jest do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:

- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie

Zgłoszenia przyjmuje i skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu w terminie do 10 grudnia 2021r.