KOMUNIKAT GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO

Przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że od 1 kwietnia do 30 września na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.                                 

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy.

Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej lub wywiad z rachmistrzem. Rachmistrz będzie dzwonił z numeru telefonu 22 828 88 88.

 

                                                             Gminny Komisarz Spisowy

                                                             w Niedźwiedziu