"Dobry Start" 300+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu informuje, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start’’, od dnia 1 lipca 2021 r. do 30 listopada 2021 r. wnioski o świadczenie „Dobry Start” tj. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie:

• przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia,

• przez bankowość elektroniczną,

• przez portal PUE ZUS.

ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku. Wypłata będzie realizowana:

• do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia,

• w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie wniosków składanych od września.

W związku z powyższym, wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zachęcamy również do zapoznania się z komunikatami zamieszczonymi na stronie internetowej : 

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-1-lipca-mozna-skladac-wnioski-o-swiadczenie-z-programu-dobry-start/4085671