Dopłaty do paliwa dla rolników

URZĄD GMINY W NIEDŹWIEDZIU
INFORMUJE 

 że zbliża się termin składania wniosków o zwrot kosztów zakupionego paliwa rolniczego.

Terminy składania wniosków:

  • od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r.                                                                

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie (od 1 sierpnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku,)

  • od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie (od 1 lutego 2021 roku do 31 lipca 2021 roku)

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów i hodowlę bydła do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku 2020,

OBOWIĄZKOWO!!!

w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego na grunty gospodarstwa rolnego stanowiące przedmiot współposiadania (nie dotyczy współmałżonków), należy we wniosku w rubryce VIII dołączyć zgodę współwłaściciela na wypłatę zwrotu podatku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 2021 r. stanowi sumę:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Stawka zwrotu podatku w 2021 roku na 1 litr oleju napędowego wynosi 1,00 zł.

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 - 30 kwietnia 2021 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie


Do złożenia wniosku uprawniony wyłącznie właściciel oraz posiadacz gruntów wskazanych we wniosku.