BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI

BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI ZBIORCZEJ DLA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI PORĘBA WIELKA W GMINIE NIEDŹWIEDŹ