Wniosek o wykonanie usługi dodatkowej

W związku ze znacznym wzrostem odpadów komunalnych odbieranych z terenu naszej gminy, Urząd Gminy w Niedźwiedziu informuje, że właściciele, którzy wynajmują swoje domy, czy pokoje