KOMUNIKAT WÓJTA GMINY

W związku z rozpoczynającymi się w najbliższym czasie pracami przebudowy drogi gminnej nr: 340639K położonej w miejscowości Poręba Wielka w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej 340639K w km 0+003,00 – 0+076,50 w miejscowości Poręba Wielka Gmina Niedźwiedź” informuje się, że powyższa droga będzie zamknięta dla ruchu. Na czas prowadzenia robót drogowych Otwarta Strefa Aktywności będzie dostępna dla mieszkańców oraz turystów poprzez wyznaczoną drogę zastępczą.
Gmina Niedźwiedź otrzymała na wyżej wymienione zadanie dofinansowanie w wysokości 50%  kwalifikowanych kosztów inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
Prosimy o wyrozumiałość i zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac.
Za powstałe utrudnienia i niedogodności przepraszamy.

 

                                          Wójt Gminy Niedźwiedź

                                            mgr inż. Rafał Rusnak